Chi tiết dự án

THI CÔNG PHỦ BÓNG SÀN CHUỖI THE COFFE HOUSE

VP chính: 86-88 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, HCM

Quán 1:  The coffe house Cao Thắng
ĐC: 88 Cao Thắng, Quận 3, Tp.hcm
Diện tích: 250m2

Quán 2:  The coffe house Cách Mạng Tháng 8
ĐC: 130 Cách Mạng Tháng 8,  Quận 3, HCM
Diện tích: 210m2

Quán 3:  The coffe house VÕ VĂN NGÂN
ĐC: 114, Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích: 160 m2ủ Đức, HCM

Quán 4: The coffe house Bàu Cát
ĐC: 112 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP.HCM
Diện tích: 270 m2ủ Đức

Quán 5: The coffe house Sư Vạn Hạnh
ĐC: 798, Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM