Bảng Giá

Tải Về

BẢNG GIÁ SƠN CADIN VINAGARD

(Áp dụg từ ngày 01/11/2021)

SẢN PHẨM BẢO HÀNH ĐVT ĐƠN GIÁ 
SƠN CHỐNG RỈ  CADIN
Màu đỏ A101 Lon/ 0,8 L 50,971
Lon/ 03L 168,206
Th/17.5L 892,000
Màu xám Lon/ 0,8 L 54,000
Lon/ 03L 178,200
Th/17.5L 945,000
SƠN DẦU CADIN
Màu thường A110 Lon/ 0.8 L 84,000
Lon/03 L 274,068
Th/17.5 L 1,470,000
Màu đậm

(Trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

Lon/ 0.8 L 84,857
Lon/03 L 276,864
Th/17.5 L 1,485,000
SƠN DẦU CADIN NHANH KHÔ (30 Phút) 
Màu thường A111 Lon/ 0.8 L 95,429
Lon/03 L 311,356
Th/17.5 L 1,670,000
Màu đậm

(Trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

Lon/ 0.8 L 101,143
Lon/03 L 330,000
Th/17.5 L 1,770,000
SƠN DẦU VINAGARD
Màu thường V110 Th/17.5 L 950,000
Màu đậm

(Trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

Th/17.5 L 1,050,000
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM CADIN
Màu xám A120 Lon/ 0,8 L 78,000
Lon/ 03L 254,492
Th/17.5L 1,365,000
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM VINA GARD
V120 Th/17.5L 900,000
SƠN KẼM ĐA NĂNG CADIN
Màu đặc biệt

(Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

A130 Lon/ 0,8 L 110,971
Lon/ 03L 364,125
Th/17.5L 1,942,000
Màu thường Lon/ 0,8 L 108,000
Lon/ 03L 354,375
Th/17.5L 1,890,000
SƠN KẼM ĐA NĂNG VINA GARD
Màu đặc biệt

(Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

V130 Th/17.5L 1,450,000
Màu thường Th/17.5L 1,550,000
SƠN DẦU HỆ NƯỚC
Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) A140 Lon/05L 749,833
Th/18L 2,454,000
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG)
Màu thường A150 Kg 105,000
Màu đặc biệt (nhũ bạc, 111, HTP 344, 766) Kg 110,000
BỘT TRÉT, MASTIC
Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD V162 Bao/40Kg 140,000
Bột trét nội ngoại thất CADIN A160 Bao/40Kg 250,000
Mastic dẻo không nứt, cho tường và gai gấm, giả đá. A161 Th/25Kg 450,000
Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) A162 Bộ/11 Kg 500,000
Mastic Poly (cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) A163 Bộ/01 Kg 80,000
Bộ/03 Kg 225,000
VỮA DÁN GẠCH- KEO CHÀ ROON
Vữa dán gạch A167 Bao/40Kg 250,000
Keo chà roon A168 Bao/25Kg 230,000
SƠN NƯỚC NỘI THẤT
Nội thất VINA GARD (Trắng) 3 năm V170 Th/18 L 550,000
Th/3.8 L 127,722
Nội thất CADIN (Trắng) 5 năm A170 Th/18 L 900,000
Th/3.8 L 209,000
Nội thất lau chùi mờ CADIN (Trắng) 5 năm A170 Th/18 L 1,512,000
Th/3.8 L 351,120
Nội thất lau chùi bán bóng CADIN (Trắng) A171 Th/18 L 1,754,000
Th/3.8 L 407,318
Nội thất lau chùi siêu bóng CADIN (Trắng) A172 Th/18 L 1,905,000
Th/5 L 582,083
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT
Sơn nước ngoại thất VINA GARD (Trắng) 3 năm V180 Th/18 L 880,000
Th/3.8 L 204,356
Sơn nước ngoại thất mờ CADIN (Trắng) 5 năm A183 Th/18 L 1,200,000
Th/3.8 L 278,667
Sơn nước ngoại thất chống thấm mờ CADIN (Trắng) 5 năm A180 Th/18 L 1,815,000
Th/3.8 L 421,483
Sơn nước ngoại thất chống thấm bán bóng CADIN (Trắng) A181 Th/18 L 2,035,000
Th/3.8 L 472,572
Sơn nước ngoại thất chống thấm bóng CADIN (Trắng) A182 Th/18 L 2,255,000
Th/5 L 689,028
Sơn chống thấm co dãn
Sơn chống thấm siêu co giãn cho sàn màu xám A183 Th/05Kg 625,000
Th/20Kg 2,500,000
Sơn chống thấm siêu co giãn cho tường màu nhạt, trung A184 Th/05Kg 625,000
Th/20Kg 2,500,000
Sơn chống Thấm Hệ Dầu
Sơn lót chống thấm hệ dầu A185 Th/05Kg 450,000
Th/20Kg 1,620,000
Sơn chống thấm hệ dầu cho tường đứng các màu A186 Th/05Kg 513,000
Th/20Kg 2,050,000
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD 3 năm V190 Th/18L 900,000
Th/3.8 L 209,000
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN 5 năm A190 Th/18L 1,485,000
Th/3.8 L 344,850
CHỐNG THẤM
Chống Thấm Hệ Nước
Chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường A360 Lon/1Kg 90,000
Th/04Kg 360,000
Th/20Kg 1,710,000
Chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite A361 Lon/1Kg 85,000
Cal/5Kg 425,000
Chống thấm co dãn che phủ vết nứt cho sàn wc, sân thượng A362 Lon/1Kg 95,000
Lon/04 Kg 380,000
Th/20Kg 1,900,000
Chống thấm composite siêu bền (màu xám) A363 Bộ 5,1 Kg 739,500
Bộ 20,4Kg 2,858,000
PHỤ GIA XÂY DỰNG
Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm A350 Lon/1L 75,000
Cal/5L 375,000
KEO
Keo bóng dầu A301 Kg 99,000
Keo bóng NANO hệ nước

(cho sơn nước, sơn đá,gai, gấm)

A302 Lon/0,8L 130,000
Cal/05L 650,000
Th/18L 2,340,000
CHỐNG Ố
Chống ố hệ dầu màu trắng A310 1Kg 93,000
3Kg 251,100
SƠN NHŨ ĐỒNG CADIN
Sơn  nhũ hệ nướcmàu đồng, chùa vàng Thái Lan A320 1L 210,000
5L 997,500
18L 3,402,000
Sơn cho kim loại  nhũ chùa vàng Thái Lan A321 1L 210,000
5L 997,500
17,5L 3,402,000
Sơn cho kim loại  nhũ chùa vàng Thái Lan(2Tp) A322 Bộ/1Kg 250,000
Bộ/5Kg 1,187,500
Bộ/20Kg 4,050,000
SƠN ĐÁ (CADIN STONE)
Sơn nền  hạt trắng A340 Th/25Kg 695,000
Lon/05Kg 152,900
Sơn đá phủ màu bảng màu A341 Th/25Kg 1,300,000
Lon/05Kg 260,000
SƠN NGÓI
Sơn lót ngói A370 Th/05L 490,000
Th/18L 1,675,800
Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu A371 Th/05L 694,000
Th/18L 2,500,000
SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT
Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn màu trắng A380 Lon/3.8L 545,089
Th/18L 2,582,000
Sơn chống nóng tường đứng ngoại thất màu trắng A381 Lon/3.8L 518,489
Th/18L 2,456,000
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM
Màu trắng, đen KV 100 01 Kg 110,000
05 Kg 549,000
20 Kg 1,995,000
Màu đỏ, vàng, xanh 01 Kg 113,000
05 Kg 562,925
20 Kg 2,047,000
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC
Màu trắng, đen KV 200 07 Kg 616,000
25Kg 2,000,000
Màu đỏ, vàng, xanh 07 Kg 631,400
25 Kg 2,050,000
SƠN KẺ VẠCH NHIỆT DẺO
Sơn lót màu trong KV300 Lon/05L 300,000
Th/18L 1,080,000
Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng KV400 Bao/25Kg 570000
Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng Bao/25Kg 600,000
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC
Sơn lót không màu A201 Bộ 1 Kg 157,000
Bộ 5 Kg 785,000
Bộ 20Kg 3,040,000
Sơn phủ epoxy các màu A202 Bộ 1 Kg 163,000
Bộ 5 Kg 815,000
Bộ 20Kg 3,259,900
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN BÊ TÔNG
Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) A210 Bộ 1 Kg 126,000
Bộ 5 Kg 630,000
Bộ 20Kg 2,519,900
Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) A211 Bộ 1 Kg 136,000
Bộ 5 Kg 680,000
Bộ 20Kg 2,719,900
Sơn đệm màu xám cho sàn bê tông(tạo độ dày) A212 Bộ 1 Kg 110,000
Bộ 5 Kg 550,000
Bộ 20Kg 2,199,900
Sơn phủ các màu bóng cho bê tông(4/1) A213 Bộ 1 Kg 126,000
Bộ 5 Kg 630,000
Bộ 20Kg 2,519,900
Sơn phủ chống trơn trượt các màu bóng cho bê tông(4/1) A214 Bộ 1 Kg 131,000
Bộ 5 Kg 655,000
Bộ 20Kg 2,619,900
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN KIM LOẠI
Sơn  lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) A220 Bộ 1 Kg 126,000
Bộ 5 Kg 630,000
Bộ 20Kg 2,519,900
Sơn lót giàu kẽm cho kim loại (20/1) A221 Bộ/5,25Kg 605,000
Bộ/31,5 Kg 3,630,000
Sơn phủ các màu thường bóng cho kim loại (4/1) A222 Bộ 1 Kg 131,000
Bộ 5 Kg 655,000
Bộ 20Kg 2,619,900
Sơn đệm màu xám tạo độ dày A223 Bộ 1 Kg 110,000
Bộ 5 Kg 550,000
Bộ 20Kg 2,199,900
SƠN EPOXY HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT NHẸ (30%, KL/BT)
Sơn phủ các màu bóng A231 Bộ 1 Kg 141,000
Bộ 5 Kg 705,000
Bộ 20Kg 2,819,900
SƠN EPOXY BIẾN TÍNH HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT CAO  (70%, KL/BT)
Sơn lót màu xám (Tỷ lệ: 10/0,2) A236 Bộ 5,1 Kg 816,000
Bộ 20,4Kg 3,164,000
Sơn phủ màu xám, xanh lá cây, xanh dương (Tỷ lệ: 10/0,2) A237 Bộ 5,1 Kg 841,500
Bộ 20,4Kg 3,266,000
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG
Sơn các màu (bóng), Tỷ lệ 4/1 A250 Bộ 05Kg 720,000
Bộ 20Kg 2,879,900
Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (Clear), Tỷ lệ 2/1 A251 Bộ 03Kg 570,000
Bộ 15Kg 2,849,950
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG KHÁNG HÓA CHẤT (70%)
Sơn Epoxy tự san phẳng kháng hóa chất, Tỷ lệ 2/1 A252 Bộ 03Kg 585,000
Bộ 15Kg 2,924,950
SƠN PU CADIN HỆ DM
Sơn phủ các màu bóng A260 Bộ 1 Kg 152,000
Bộ 5 Kg 760,000
Bộ 20Kg 3,039,900
SƠN PU ĐA NĂNG
Sơn phủ các màu bóng A270 Bộ 1 Kg 162,000
Bộ 5 Kg 810,000
Bộ 20Kg 3,239,900
SƠN PU TỰ SAN PHẲNG CHỊU NHIỆT ĐỘ ÂM SÂU, CAO
Sơn pu tự san phẳng chịu nhiệt độ âm sâu

(-40 độ – 120 độ C)

A276 Bộ/27,8Kg 1,932,000
SƠN KÍNH
Sơn kính trong nhà các màu (2Tp) A390 Kg 157,000
Sơn kính ngoài trời các màu (2Tp) A391 Kg 178,000
Sơn kính màu die(nhìn xuyên qua) A392 Kg 194,000
SƠN 2K SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG)
Trong suốt (Keo bóng 2K) A280 Kg 168,000
Màu thường bóng Kg 173,000
Màu đậm bóng (705, 523, 555, 710, 344, 444) Kg 183,000
Màu trắng, nhũ bạc. Lít 199,000
SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT)
Chịu nhiệt 200 độ C (2Tp : 1,5,20Kg)
Sơn lót chịu nhiệt màu xám A440 Kg 189,000
Sơn phủ các màu A441 Kg 199,000
Chịu nhiệt 300 độ C (1Tp : 1,5,20 Kg)
Sơn lót màu đỏ, xám A442 180,000
Sơn phủ màu đen, nhũ bạc A443 Kg 188,000
Chịu nhiệt 600 độ C (1Tp : 1,5,20 Kg)
Sơn lót màu đỏ, xám A444 Kg 210,000
Sơn phủ màu nhũ bạc tối A445 Kg 262,000
Sơn phủ màu nhũ bạc sáng A446 Kg 283,000
SƠN NHỰA
Sơn lót màu trong A500 Lít 115,000
Sơn phủ có thể dùng được tất cả các loại sơn tùy vào yêu cầu
DUNG MÔI  SƠN – CHẤT TẨY SƠN
Cho: Kẻ vạch, PU,2K, chịu nhiệt, Chống thấm gốc dầu H101 1L 45,000
05 L 225,000
20 L 900,000
Cho: Epoxy(PU) H102 1L 45,000
05 L 225,000
20 L 900,000
Cho : Kẽm ĐN 1 Tp H103 1L 45,000
05 L 225,000
20 L 900,000
Chất tẩy sơn H109 1L 90,000
05 L 450,000
20 L 1,799,900

BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ CADIN

(Áp dụng từ ngày 16/10/2021)

SẢN PHẨM MSP ĐÓNG GÓI ĐVT ĐƠN GIÁ
SẢN PHẨM HỖ TRỢ
Lấp gim 101 S101 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 60,000
Mastic poly S102 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 65,000
Chất chống tươm dầu S110 18 – 5(5, Giá+10%) Kg
CỨNG (TL: 2/1/2)
Cứng lót, phủ mờ, trắng trong nhà G201 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
Cứng phủ bóng sáng trong nhà G202 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 83,000
Cứng nhanh khô trong nhà G203 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 86,000
Cứng ngoài trời G210 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 180,000
LÓT PU TRONG &NGOÀI NHÀ (TL: 2/1/2)
Lót trong 401 G401 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 55,000
Lót trong 402 (Trong) G402 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 60,000
Lót trắng G403 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
SƠN PHỦ PU TRONG NHÀ (TL: 2/1/2)
Sơn phủ mờ 50 G410 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 65,000
Sơn phủ mờ 70 G411 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 67,000
Sơn phủ mờ 100 G412 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 69,000
Sơn phủ bóng sáng G413 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
Sơn phủ trắng mờ G414 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 76,000
Sơn phủ trắng bóng G415 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
SƠN PHỦ PU NGOÀI TRỜI (TL: 2/1/2)
Sơn phủ ngoài trời mờ 50 G420 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 110,000
Sơn phủ ngoài trời mờ 70 G421 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 113,000
Sơn phủ ngoài trời mờ 100 G422 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 116,000
Sơn phủ ngoài trời bóng sáng G423 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 130,000
Sơn phủ ngoài trời trắng mờ G424 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 130,000
Sơn phủ ngoài trời trắng bóng G425 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 130,000
SƠN NC LÓT
NC Lót trong G101 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 66,000
NCL Lót trắng G102 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
SƠN NC PHỦ
NC phủ mờ 50 G110 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 70,000
NC phủ mờ 70 G111 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
NC phủ mờ 100 G112 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 74,000
NC phủ bóng sáng G113 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
NC phủ trắng mờ G114 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
NC phủ trắng bóng G115 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
SƠN PU HỆ NƯỚC
Sơn lót trong suốt G430 Bộ : 5,5 Lít 180,000
Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất G440 Bộ : 5,5 Lít 210,000
SƠN HỆ NƯỚC 1K
Sơn lót màu trong, trắng nội & ngoại G301 5L,18L Lít 100,000
Sơn phủ các màu nội thất, ngoại thất G310 5L,18L Lít 110,000
CHẤT HỖ TRỢ BẢO VỆ CHO GỖ
Chống thấm cho gỗ G320 5L,18L Lít
Chống tươm dầu G326 5L,18L Lít
DUNG MÔI
THINNER cho PU thường Thin 101 20 Lít 44,000
THINNER cho PU nhanh khô Thin 102 20 Lít 46,000
THINNER Cho NC Thin 201 20 Lít 45,000
TINH MÀU DIE
Vàng (Hệ DM) TMD 1Kg 150,000
5Kg 750,000
Đen, Nâu, Cánh dán (Hệ DM) 1Kg 160,000
5Kg 800,000
Đỏ, Cam (Hệ DM) 1Kg 170,000
5Kg 850,000
Vàng (Hệ nước) TMN 1Lít 150,000
5 Lít 750,000
Đen, Nâu (Hệ nước) 1Lít 160,000
5 Lít 800,000
Đỏ, Cam (Hệ nước) 1Lít 170,000
5 Lít 850,000