Bảng Giá

Tải Về

BẢNG GIÁ SƠN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CADIN, VINAGARD

(Áp dụng từ ngày 15/03/2022)

SẢN PHẨM BH ĐVT ĐƠN GIÁ
SƠN CHỐNG RỈ  CADIN
Sơn chống rỉ màu đỏ A101 Lon/ 0,8 L 48,914
Lon/ 03L 161,417
Th/17.5L 856,000
Sơn chống rỉ màu xám Lon/ 0,8 L 51,971
Lon/ 03L 171,506
Th/17.5L 909,500
SƠN DẦU CADIN
Màu thường A110 Lon/ 0.8 L 79,486
Lon/03 L 259,339
Th/17.5 L 1,391,000
Đậm

(Trắng, nhũ bạc, Vàng TL,705, 523, 555, 710, 344, 444)

Lon/ 0.8 L 82,543
Lon/03 L 269,314
Th/17.5 L 1,444,500
SƠN DẦU CADIN NHANH KHÔ (30 Phút)
Màu thường A111 Lon/ 0.8 L 102,109
Lon/03 L 333,151
Th/17.5 L 1,786,900
Màu (Trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444) Lon/ 0.8 L 108,223
Lon/03 L 353,100
Th/17.5 L 1,893,900
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM CADIN
Màu xám A120 Lon/ 0,8 L 83,460
Lon/ 03L 272,306
Th/17.5L 1,460,550
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM VINA GARD
V120 Th/17.5L 963,000
SƠN KẼM ĐA NĂNG CADIN
Màu đặc biệt

(Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444)

A130 Lon/ 0,8 L 118,739
Lon/ 03L 389,614
Th/17.5L 2,077,940
Màu thường Lon/ 0,8 L 115,560
Lon/ 03L 379,181
Th/17.5L 2,022,300
SƠN DẦU HỆ NƯỚC
Sơn dầu hệ nước (Cây màu màu sơn nước) A140 Lon/05L 802,322
Th/18L 2,625,780
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG)
Màu thường A150 Kg 112,350
Màu đặc biệt (Nhũ bạc, 111, HTP 344, 766) Kg 117,700
BỘT TRÉT, MASTIC
Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD V162 Bao/40Kg 139,100
Bột trét nội ngoại thất CADIN A160 Bao/40Kg 267,500
Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá A161 Th/25Kg 481,500
Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt cho tường. A164 Th/25Kg 428,000
Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) A162 Bộ/11 Kg 535,000
Mastic Poly (Cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) A163 Bộ/01 Kg 85,600
Bộ/03 Kg 240,750
VỮA – KEO CHÀ ROON
Vữa dán gạch A167 Bao/40Kg 267,500
Keo chà roon A168 Bao/25Kg 246,100
SƠN NƯỚC NỘI THẤT
Nội thất VINA GARD (Trắng) 3 năm V170 Th/18 L 588,500
Th/3.8 L 136,663
Nội thất che phủ mờ CADIN (Trắng) 5 năm A173 Th/18 L 963,000
Th/3.8 L 223,630
Nội thất clau chùi mờ CADIN (Trắng) 5 năm A174 Th/18 L 1,284,000
Th/3.8 L 298,173
Nội thất lau chùi thoải mái mờ CADIN (Trắng) 5 năm A170 Th/18 L 1,617,840
Th/3.8 L 375,698
Nội thất lau chùi thoải mái bán bóng CADIN (Trắng) A171 Th/18 L 1,876,780
Th/3.8 L 435,830
Nội thất lau chùi thoải mái siêu bóng CADIN (Trắng) A172 Th/18 L 2,038,350
Th/5 L 622,829
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT
Sơn nước ngoại thất VINA GARD (Trắng) 3 năm V180 Th/18 L 941,600
Th/3.8 L 218,660
Sơn nước ngoại thất mờ CADIN (Trắng) 5 năm A187 Th/18 L 1,284,000
Th/3.8 L 298,173
Sơn nước ngoại thất bền đẹp CADIN (Trắng) A188 Th/18 L 1,605,000
Th/3.8 L 372,717
Sơn nước ngoại thất chống thấm mờ CADIN (Trắng) A180 Th/18 L 1,942,050
Th/3.8 L 450,987
Sơn nước ngoại thất chống thấm bán bóng CADIN (Trắng) A181 Th/18 L 2,177,450
Th/3.8 L 505,652
Sơn nước ngoại thất chống thấm bóng CADIN (Trắng) A182 Th/18 L 2,412,850
Th/5 L 737,260
SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU
Sơn lót chống thấm hệ dầu 5 năm A185 Th/05Kg 481,500
Th/20Kg 1,733,400
Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu A186 Th/05Kg 548,910
Th/20Kg 2,193,500
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD 3 năm V190 Th/18L 963,000
Th/3.8 L 223,630
Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN 5 năm A191 Th/18L 1,284,000
Th/3.8 L 298,173
Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN 5 năm A190 Th/18L 1,588,950
Th/3.8 L 368,990
CHỐNG THẤM
Chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường A360 Lon/1Kg 96,300
Th/04Kg 385,200
Th/20Kg 1,829,700
Chống thấm đen bitum A364 Th/18Kg 909,500
Lon/3,5Kg 193,670
Chống thấm ngược, cho ngói, gốm, đá granite A361 Lon/1Kg 90,950
Cal/5Kg 454,750
Chống thấm co dãn màu xám cho tường, sàn wc, sân thượng A362 Lon/1Kg 101,650
Lon/04 Kg 406,600
Th/20Kg 2,033,000
Chống thấm composite siêu bền (Màu xám) A363 Bộ 5,1 Kg 791,265
Bộ 20,4Kg 3,058,060
KEO
Keo bóng dầu A301 Kg 105,930
Keo bóng NANO hệ nước

(Cho sơn nước, sơn đá,gai, gấm)

A302 Lon/0,8L 139,100
Cal/05L 695,500
Th/18L 2,503,800
Keo bóng nước (Phủ bóng sơn nước) A303 Cal/05L 481,500
Th/18L 1,646,730
SƠN NHŨ ĐẶC BIỆT
Sơn  nhũ vàng 999 (hr nước màu chùa vàng Thái Lan) A320 1L 181,900
5L 864,025
18L 2,946,780
SƠN ĐÁ (CADIN STONE)
Sơn nền hạt trắng A340 Th/25Kg 743,650
Lon/05Kg 163,603
Sơn đá phủ màu bảng màu A341 Th/25Kg 1,177,000
Lon/05Kg 235,400
SƠN CADIN HIỆU ỨNG
Sơn hiệu ứng màu bê tông và các màu A346 Th/05L 856,000
Th/18L 2,927,520
SƠN NGÓI
Sơn lót ngói A370 Th/05L 524,300
Th/18L 1,793,106
Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu A371 Th/05L 742,580
Th/18L 2,675,000
SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT
Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn màu trắng A380 Lon/3.8L 583,245
Lon/05L 767,428
Th/18L 2,762,740
Sơn chống nóng tường đứng ngoại thất màu trắng A381 Lon/3.8L 554,783
Lon/05L 729,978
Th/18L 2,627,920
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM
Màu trắng, đen KV 100 01 Kg 117,700
05 Kg 587,430
20 Kg 2,134,650
Màu đỏ, vàng, xanh 01 Kg 120,910
05 Kg 602,330
20 Kg 2,190,290
SƠN KẺ VẠCH PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DINH CAO, CHỐNG MÀI MÒN)
Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh KV 500 Bộ: 01 Kg 162,640
Bộ :05 Kg 813,200
Bộ :20 Kg 3,252,693
SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC
Màu trắng, đen KV 200 07 Kg 659,120
25Kg 2,140,000
Màu đỏ, vàng, xanh 07 Kg 675,598
25 Kg 2,193,500
SƠN KẺ VẠCH NHIỆT DẺO
Sơn lót màu trong KV300 Lon/05L 321,000
Th/18L 1,155,600
Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng KV400 Bao/25Kg 609,900
Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng Bao/25Kg 642,000
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC
Sơn lót không màu A201 Bộ 1 Kg 139,100
Bộ 5 Kg 695,500
Bộ 20Kg 2,675,000
Sơn phủ epoxy các màu (bóng) A202 Bộ 1 Kg 144,450
Bộ 5 Kg 722,250
Bộ 20Kg 2,888,893
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN BÊ TÔNG
Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) A210 Bộ 1 Kg 117,700
Bộ 5 Kg 588,500
Bộ 20Kg 2,353,893
Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) A211 Bộ 1 Kg 145,520
Bộ 5 Kg 727,600
Bộ 20Kg 2,910,293
Sơn đệm màu xám cho sàn bê tông (tạo độ dày) A212 Bộ 1 Kg 117,700
Bộ 5 Kg 588,500
Bộ 20Kg 2,353,893
Sơn phủ các màu bóng cho bê tông (4/1) A213 Bộ 1 Kg 117,700
Bộ 5 Kg 588,500
Bộ 20Kg 2,353,893
Sơn phủ chịu mài mòn, va đập các màu bóng cho bê tông (4/1) A215 Bộ 1 Kg 145,520
Bộ 5 Kg 727,600
Bộ 20Kg 2,910,293
Sơn phủ chống trơn trượt các màu bóng cho bê tông (4/1) A214 Bộ 1 Kg 140,170
Bộ 5 Kg 700,850
Bộ 20Kg 2,803,293
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN KIM LOẠI
Sơn lót màu:  đỏ, xám cho kim loại (4/1) A220 Bộ 1 Kg 117,700
Bộ 5 Kg 588,500
Bộ 20Kg 2,353,893
Sơn lót chống ăn mòn xám (Zin photphat) (5/1) A224 Bộ 6 Kg 674,100
Bộ 24Kg 2,589,400
Sơn lót giàu kẽm cho kim loại (20/1) A221 Bộ/5,25Kg 589,838
Bộ/31,5 Kg 3,539,025
Sơn phủ các màu thường bóng cho kim loại (4/1) A222 Bộ 1 Kg 117,700
Bộ 5 Kg 588,500
Bộ 20Kg 2,353,893
Sơn đệm màu xám tạo độ dày A223 Bộ 1 Kg 112,350
Bộ 5 Kg 561,750
Bộ 20Kg 2,246,893
SƠN EPOXY HỆ DM KHÁNG HÓA CHẤT NHẸ (30%,BT)
Sơn phủ các màu bóng A231 Bộ 1 Kg 150,870
Bộ 5 Kg 754,350
Bộ 20Kg 3,017,293
SƠN EPOXY BIẾN TÍNH HỆ DM KHÁNG H ÓA CHẤT CAO (70%, BT)
Sơn lót màu xám (Tỷ lệ: 10/0,2) A236 Bộ 5,1 Kg 873,120
Bộ 20,4Kg 3,385,480
Sơn phủ màu xám, xanh lá cây, xanh dương

(Tỷ lệ: 10/0,2)

A237 Bộ 5,1 Kg 900,405
Bộ 20,4Kg 3,494,620
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG
Sơn đệm tự san phẳng A249
Sơn các màu (bóng), Tỷ lệ 4/1 A250 Bộ 05Kg 695,500
Bộ 20Kg 2,781,893
Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (Clear), Tỷ lệ 2/1 A251 Bộ 03Kg 609,900
Bộ 15Kg 3,049,447
SƠN PU CADIN HỆ DM
Sơn phủ các màu bóng A260 Bộ 1 Kg 162,640
Bộ 5 Kg 813,200
Bộ 20Kg 3,252,693
SƠN PU ĐA NĂNG
Sơn phủ các màu bóng A270 Bộ 1 Kg 173,340
Bộ 5 Kg 866,700
Bộ 20Kg 3,466,693
SƠN PU TỰ SAN PHẲNG CHỊU NHIỆT ĐỘ ÂM SÂU, CAO
Sơn PU tự san phẳng chịu nhiệt độ âm sâu

(-40 độ – 120 độ C)

A276 Bộ/22Kg 1,634,960
SƠN KÍNH
Sơn kính trong nhà các màu (2Tp) A390 Kg 167,990
Sơn kính ngoài trời các màu (2Tp) A391 Kg 190,460
Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) A392 Kg 207,580
SƠN 2K SƠN PHỦ NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG)
Trong suốt (Keo bóng 2K) A280 Kg 179,760
Màu thường bóng Kg 185,110
Màu đậm bóng (705, 523, 555, 710, 344, 444) Kg 195,810
Màu trắng, nhũ bạc Lít 212,930
SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT)
Chịu nhiệt 200 độ C (2Tp : 1,5,20Kg)
Sơn lót chịu nhiệt màu xám A440 Kg 202,230
Sơn phủ các màu A441 Kg 212,930
Chịu nhiệt 300 độ C (1Tp : 1,5,20 Kg)
Sơn lót màu đỏ, xám A442 192,600
Sơn phủ màu đen, nhũ bạc A443 Kg 201,160
Chịu nhiệt 600 độ C (1Tp : 1,5,20 Kg)
Sơn lót màu đỏ, xám A444 Kg 224,700
Sơn phủ màu đen, nhũ bạc tối A445 Kg 280,340
Sơn phủ màu nhũ bạc sáng A446 Kg 302,810
SƠN NHỰA
Sơn lót màu trong A500 Lít 123,050
Sơn phủ có thể dùng được tất cả các loại sơn tùy vào yêu cầu
PHỤ GIA XÂY DỰNG
Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm A350 Lon/1L 80,250
Cal/5L 401,250
Dầu Tách khuân A351 Cal/5L 267,500
Cal/25L 1,337,500
HOÁ CHẤT TỔNG HỢP
Chất hỗ trợ bám dính (bề mặt kẽm, inox) A600 Kg 112,350
DUNG MÔI SƠN – CHẤT TẨY SƠN
Cho: Kẻ vạch, PU, 2K, chịu nhiệt, Chống thâm gốc dầu H101 1L 49,500
05 L 247,500
20 L 990,000
Cho: Epoxy (PU, 2K) H102 1L 49,500
05 L 247,500
20 L 990,000
Cho: Kẽm ĐN 1 Tp H103 1L 49,500
05 L 247,500
20 L 990,000
Chất tẩy sơn H109 1L 99,000
05 L 495,000
20 L 1,979,890

BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ CADIN

(Áp dụng từ ngày 07/01/2022)

SẢN PHẨM MSP ĐÓNG GÓI (Kg) ĐVT ĐƠN GIÁ 
SẢN PHẨM HỖ TRỢ
Lấp gim 101 S101 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 60,000
Mastic poly S110 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 65,000
Chất chống tươm dầu S120 18 – 5(5, Giá+10%) Kg
Chống thấm cho gỗ S130 5L,18L Lít
CỨNG TRONG NHÀ (TL: 2/1/2)
Cứng lót, phủ mờ, trắng trong nhà G201 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
Cứng phủ bóng sáng trong nhà G202 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 83,000
Cứng nhanh khô trong nhà G203 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 86,000
LÓT PU TRONG NHÀ (TL: 2/1/2)
Lót trong 4019 (Đục, đặc) G401 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 55,000
Lót trong 402 (Trong) G402 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 60,000
Lót trắng G410 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
SƠN PHỦ PU TRONG NHÀ (TL: 2/1/2)
Sơn phủ mờ 50 G420 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 65,000
Sơn phủ mờ 70 G430 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 67,000
Sơn phủ mờ 100 G440 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 69,000
Sơn phủ bóng sáng G450 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
Sơn phủ bóng sáng chống trầy xước G451 18 – 5(5, Giá+10%) Kg
Sơn phủ trắng mờ G460 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 76,000
Sơn phủ trắng bóng G461 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
SƠN LÓT PU NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (4/1)
Lót trong G601 Bộ : 1,5,20 Kg 150,000
Lót trắng G610 Bộ : 1,5,20 Kg 145,000
SƠN PU NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (4/1)
Sơn phủ ngoài trời mờ 50 G620 Bộ : 1,5,20 Kg 155,000
Sơn phủ ngoài trời mờ 70 G630 Bộ : 1,5,20 Kg 160,000
Sơn phủ ngoài trời mờ 100 G640 Bộ : 1,5,20 Kg 165,000
Sơn phủ ngoài trời bóng sáng G650 Bộ : 1,5,20 Kg 180,000
Sơn phủ ngoài trời trắng mờ G660 Bộ : 1,5,20 Kg 160,000
Sơn phủ ngoài trời trắng bóng G661 Bộ : 1,5,20 Kg 165,000
SƠN NC LÓT
NC Lót trong G101 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 66,000
NCL Lót trắng G110 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
SƠN NC PHỦ
NC phủ mờ 50 G120 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 70,000
NC phủ mờ 70 G130 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 72,000
NC phủ mờ 100 G140 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 74,000
NC phủ bóng sáng G150 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 80,000
NC phủ trắng mờ G160 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
NC phủ trắng bóng G161 18 – 5(5, Giá+10%) Kg 75,000
SƠN PU HỆ NƯỚC
Sơn lót trong suốt G801 Bộ : 5,5 Lít 180,000
Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất G820 Bộ : 5,5 Lít 210,000
SƠN HỆ NƯỚC 1K
Sơn lót màu trong, trắng nội & ngoại G301 5L,18L Lít 100,000
Sơn phủ các màu nội thất, ngoại thất G320 5L,18L Lít 110,000
DUNG MÔI
THINNER cho PU thường Thin 101 20 Lít 44,000
THINNER cho PU nhanh khô Thin 102 20 Lít 46,000
THINNER Cho NC Thin 201 20 Lít 45,000
TINH MÀU DIE
Vàng (Hệ DM) TMD 1Kg 150,000
5Kg 750,000
Đen, Nâu, Cánh dán (Hệ DM) 1Kg 160,000
5Kg 800,000
Đỏ, Cam (Hệ DM) 1Kg 170,000
5Kg 850,000
Vàng (Hệ nước) TMN 1Lít 150,000
5 Lít 750,000
Đen, Nâu (Hệ nước) 1Lít 160,000
5 Lít 800,000
Đỏ, Cam (Hệ nước) 1Lít 170,000
5 Lít 850,000